CA ES EN

La informació geogràfica forma part de les nostres vides quotidianes de forma constant. La major part de les qüestions que ens succeeixen al llarg d’un dia i de la vida en general s’ubiquen en un lloc, perquè tot el que passa, passa en algun lloc.

 

Les Tecnologies de la Informació Geogràfica (TIG) en general, i els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) en particular, formen part de l'explicació i la solució de molts problemes de la humanitat.

 

Aquestes eines ens permeten explorar i entendre el món: fer un anàlisi complex del que succeeix en un territori, preveure escenaris futurs i en definitiva, prendre decisions claus que tindran una repercussió significativa en governs, empreses i persones.

 

Vols descobrir algunes de les situacions on els SIG han tingut un paper decisiu?